Bransjeløsning for rekrutterings- og bemanningsbedrifter

Smart Solution AS leverer tjenester til flere ulike bransjer. En bransje som er i sterk vekst er rekrutterings-/bemanningsbransjen som stadig trenger bedre og mer forutsigbar drift av sine It-systemer.

Sikker håndtering av data - trygt og forutsigbart

Vi har allerede i dag flere kunder i rekrutterings-/bemanningsbransjen,  dette er virksomheter med alt fra en til flere ansatte – felles er at de alle ønsker trygghet og forutsigbarhet for sin bedrift og en sikker håndtering av data på vegne av oppdragsgiver og klient.

 Krav til datasikkerhet

Krav til datasikkerhet og konfidensialitet vis a vis klientdata er svært viktig. Det finnes mange som jobber med rekruttering, coaching, omplassering – felles utfordring for bedriftene er ofte at klientdata fra både oppdragsgiver og mulige kandidater/klienter ligger ubeskyttet på stasjonære og bærbare Mac'er og Pc'er. Dette gir neppe ønsket konfidensialitet overfor oppdragsgiver eller kandidat.
Ikke alle har frem til nå fulgt datatilsynets regler og retningslinjer for forsvarlig oppbevaring av denne type persondata heller.

Vi har også sett eksempler på at enkelte har benyttet DropBox lignende tjenester  til å lagre filer for felles tilgang – enkelte  er erfart at dette ikke var veldig trygt og mistet verdifulle data, andre har lagt dataene sine på ukjente lagringstjenester som senere har opphørt å eksistere.

De har dermed  lagt levebrødet sitt i hendene på ukjente og useriøse aktører som ikke er omfattet av norsk lov.

Smart Solution AS leverer nå en komplett tjeneste med en rekke ulike bransjerelaterte programmer som kan bidra til å løse denne utfordringen, samt effektivisere din drift. 

Smart Solution AS tilbyr it-drift løsning for nettopp dette, og som dermed sikrer at alt dette blir håndtert og ivaretatt på en førsteklasses måte.

Vi har i over 15 år driftet it-systemer for flere av Norges kjente advokatkontorer og vi har gjennomgående et svært godt rennommé.