SMART Håndverks- og servicebedrifter Smart håndverks- og servicebedrifter

Visma Document Center – et fakturamottak i økonomisystemet ditt!

Smart Solution AS er driftsleverandør av Visma Document Center – der automatiseres behandling av fakturaer og bilag og det betyr færre manuelle oppgaver, økt kvalitet på utbetaling og bokføring - samt full oversikt. Og alt ligger i ditt økonomisystem.

 • Dekker både eFaktura, faktura på e-post og papirfaktura
 • Mindre punching, færre feil og digital arkivering
 • Automatisk flyt for godkjenning, betaling og bokføring
Vi legger programmet til rette for deg, sammen med din Visma-forhandler. Etter at det er installert tar vi oss av den tekniske supporten. I SmartDesktop™ løsningen er alt samlet i en personlig brukerportal – med teknisk drift og lagring i et sikkert datasenter i Norge.
 
Med Visma Document Center bruker du mindre tid og ressurser på manuelt administrativt arbeid, og kan derfor fokusere på kjernevirksomheten din. 
 
I tillegg til den SmartDesktop™ løsningen du velger - Outlook, Office kontorstøtte, administrativ programvare, lagring, antivirus, backup, support og sikkerhet - hjelper vi deg med installering og teknisk support av Visma Document Center.
 

Hogia – system for effektiv logistikk

Smart Solution AS er driftsleverandør for Hogia Transport Systems AS sine transportplanleggings- og logistikksystemer. Systemene dekker størsteparten av det behov som finnes innenfor godstransport, bygg & anlegg og behandling av avfall og gjenvinning.  Systemene kan leveres som en total logistikkløsning eller leveres som en delløsning som er integreres med andre logistikksystemer. 

Vi legger systemene til rette for deg, samt at vi tar oss av den tekniske supporten. I SmartDesktop™ løsningen er alt samlet i en personlig brukerportal – med teknisk drift og lagring i et sikkert datasenter i Norge.
 
Systemene omfatter bl.a. styring av kjøretøy, transportplanlegging, booking, containerstyring, leieberegning, web-baserte systemer for bestilling og ordreutveksling, kommunikasjon, prisberegning, fakturering, avregning og statistikk.
 
I tillegg til den SmartDesktop™ løsningen du velger - Outlook, Office kontorstøtte, administrativ programvare, lagring, antivirus, backup, support og sikkerhet - hjelper vi deg med installering og teknisk support på transportplanleggings- og logistikksystemene til Hogia.
 

Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale eller vi kan kontakte deg -  

 

Speedycraft - mobilt ordresystem

Se for deg en arbeidsdag uten papirer. Ingen arbeidsordre som skal skrives ut. Ingen av de som arbeider ute møter opp på kontoret for å plukke opp arbeidsordrer. De kjører rett ut på arbeidsstedet. Ingen skriver timer, materiell eller sjekklister på papir. Ingen kommer innom kontoret på veien hjem for å levere utfylte arbeidsordrer, de kjører rett hjem ved arbeidsdags slutt. Og sist, men ikke minst; de som til vanlig registrerer innkomne arbeidsordre bruker tiden sin på viktigere ting.

SpeedyCraft revolusjonerer arbeidsdagen for hele bedriften, både innenfor og utenfor kontoret.

 • Arbeids- og serviceordre - All informasjon tilgjengelig i felten
 • Serviceobjekter - Kontroll og inspeksjon av serviceobjekter
 • Lagerstyring - Mobil lagerlogistikk
 • Dokumentasjon - Digital dokumentasjon av feltarbeid
 • Ressursstyring - Fordeler arbeidsordre på feltarbeiderne
 • Kart - kart i transparente lag
 • Integrasjon

Våre kunder som benytter SpeedyCraft, benytter programmet ferdig integrert med sitt regnskapsprogram og øvrige fagprogrammer - alt på ett sted!

Release 23. november med bl.a. disse endringene:
 • Listen over avtaler viser nå også avstand til ordre, hvis man har på posisjonen på enheten.
 • Mulighet for å legge til vannmerke på bilder tatt i SpeedyCraft
 • Kartmodul har fått enklere oppsett, raskere lastin, bedre brukervennlighet og nye ikoner
 • Påkrevd skjema kommer i toppen av lista når man skal legge til skjema

 

Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale eller be oss kontakte deg -  

Febdok – markedslederen innen beregning av elektriske anlegg

Smart Solution AS er driftsleverandør for beregningsprogrammet Febdok. Programmet benyttes av installatører, rådgivere, ingeniører og skoler, og er markedsledende innen beregning av elektriske anlegg i Norge.

Vi legger programmet til rette for deg, samt at vi tar oss av den tekniske supporten. I SmartDesktop™ løsningen er alt samlet i en personlig brukerportal – med teknisk drift og lagring i et sikkert datasenter i Norge.
 
Med Febdok kan du:
 • Beregne kortsluttningsstrømmer/feilstrømmer
 • Beregne berøringspenninger og spenningsfall
 • Dimensjonere ledninger, skinner og vern
 • Kontrollere vernets bryteevne og utkoblingstid
 • Kontrollere selektivitet (selektivitetsanalyse)
 • Kontrollere backup/kaskade beskyttelse mellom vern
 • Gi nødvendig dokumentasjon til eltilsyn, kunde og installatør
 • Sende "melding om installasjonsarbeid" elektronisk til netteier/DLE
 • Beregne UPS i både nett og batteridrift
 • Regne på skilletrafo enten på primær eller sekundærside
 • Bruke Boligmappa
 • Beregne generatorinstallasjoner (krever modul)
 • Beregne impedansejordet nett (krever modul)
I tillegg til den SmartDesktop™ løsningen du velger - Outlook, Office kontorstøtte, administrativ programvare, lagring, antivirus, backup, support og sikkerhet - hjelper vi deg med installering og teknisk support på beregningsprogrammet Febdok.
 

Visma Business

Visma Business ERP/økonomi system

Benytter din bedrift programmer fra Visma?
Vi har mange bedrifter som har valgt å la oss overta drift av sine Visma programmer og øvrige programmer de ansatte benytter i sin arbeidshverdag i bedriften.

Bedriftene benytter vår skyløsning SmartDesktop med e-post (outlook) Microsoft Office pakken og felles lagringsområde mm.

Øvrige programmer som benyttes, ivartar og drifter vi på samme løsning, slik at dere har alt på ett sted og ett kontaktpunkt!

Prøv oss - du får ett kontaktpunkt og vi  tar hånd om alt fra A til Å - så slipper du å ringe rundt når du trenger hjelp!

 

Les mer: Visma Business