Nyheter Siste nytt fra Smart Solution AS din asp leverandør

Consignor fra Edi-Soft

Consignor vil bli oppgradert i løpet av uke 7. Kunder som benytter Consignor vil måtte benytte ny snarvei til programmet når det er oppgradert. Melding om at oppgradering har funnet sted, vil bli gitt på innlogginssiden vår.

Mvh

Smart Support